W kwietniu 2015 r. projekt TreeDB zajął trzecie miejsce w kategorii "Internet of Things"  w konkursie zorganizowanym przez Vaadin i IBM "Make Your Day! Challenge 2015". Jako nagrodę rzeczową twórcy projektu otrzymali Oculus-Rift.